13191912
n/As3phSZwXJS6yHzNRYyA5r6RAHLIzZPj7imMiRab9jq8rExAeOL9AWRGtIaud6sEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Lịch sử thành lập trường
Giới thiệu
0

Lịch sử thành lập trường

          Trường THPT Anh Sơn 3 tiền thân là Trường vừa học, vừa làm Anh Sơn. Trường được thành lập năm 1976 tại thôn Già Ổi, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An với tên gọi là Trường VH-VL Anh Sơn. Năm học 1976-1977 có 182 học sinh cùng 3 cán bộ chỉ đạo của huyện và 7 thầy cô giáo đã cùng với cha mẹ học sinh đem hết nhiệt huyết để lao động dựng lớp, dựng trường và nơi ăn chốn ở theo đúng tinh thần vừa học – vừa làm. Từ năm 1991 đến 1998 trường mang tên Trường phổ thông trung học cấp 2,3 Anh Sơn 3. Đến năm 1998 UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 1203/1998.QĐ.UB ngày 16/7/1998 tách trường phổ thông cấp 2,3 Anh Sơn 3 thành 2 trường: Trường THPT Anh Sơn 3 (Trực thuộc Sở GD&ĐT Nghệ An) Trường THCS Đỉnh Sơn.  Suốt chặng đường 40 năm với nhiều biến đổi thăng trầm, luôn đi đúng hướng, bền bỉ vượt qua bao khó khăn để phát triển và trưởng thành đáp ứng yêu cầu học tập, cung cấp nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương và đất nước. 

            Trường THPT Anh Sơn 3 tiền thân là Trường Vừa học - Vừa làm Anh Sơn. Trường được thành lập năm 1976 tại thôn Già Ổi, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Năm học 1976-1977 có 182 học sinh cùng 3 cán bộ chỉ đạo của huyện và 7 thầy, cô giáo đã cùng với cha mẹ học sinh đem hết nhiệt huyết để lao động dựng lớp, dựng trường và nơi ăn chốn ở theo đúng tinh thần vừa học – vừa làm. Từ năm 1980 đến nay, trường ổn định và đóng tại Thôn 2, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

           Từ năm 1991 đến 1998 trường mang tên Trường phổ thông trung học cấp 2,3 Anh Sơn 3. Đến năm 1998, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 1203/1998.QĐ.UB ngày 16/7/1998 tách Trường phổ thông cấp 2,3 Anh Sơn 3 thành 2 trường:

             + Trường THPT Anh Sơn 3 (Trực thuộc Sở GD&ĐT Nghệ An)
             + Trường THCS Đỉnh Sơn (Trực thuộc Phòng GD&ĐT Anh Sơn). 

             Suốt chặng đường 40 năm với nhiều biến đổi thăng trầm, luôn đi đúng hướng, bền bỉ vượt qua bao khó khăn để phát triển và trưởng thành đáp ứng yêu cầu học tập, cung cấp nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương và đất nước.