13191912
n/As3phSZwXJS6yHzNRYyA5r6RAHLIzZPj7imMiRab9YJSPtVFJ/kfZApImFWRgssEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Cơ sở vật chất
Giới thiệu
0

Cơ sở vật chất

Diện tích: 33.000.000 m2 Trường có 24 phòng học; 01 phòng họp hội đồng; 01 phòng truyền thống; 02 phòng thực hành tin học; 01 phòng học tiếng; 03 phòng thực hành các môn vật lý, hóa học, sinh học; 03 phòng học chung; phòng làm việc của Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng; 01 phòng Công đoàn, 01 phòng Đoàn trường; 01 phòng tiếp công dân; 01 nhà cầu lông và học ngoài giờ lên lớp; 01 phòng bóng bàn; có gara đủ để xe của giáo viên và học sinh; có công trình vệ sinh của giáo viên, học sinh; khu vực rửa tay bằng nước sạch của giáo viên, học sinh; KTX của giáo viên; sân chơi, bãi tập đủ để học tập và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho CB-VC và học sinh; có cổng và tường rào bao quanh, hệ thống cây xanh...