13191912
n/As3phSZwXJS6yHzNRYyA5r6RAHLIzZPj7imMiRab|T4K5dCcN|P2DwSh/vDjjasEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Cơ cấu tổ chức
Giới thiệu
0

Cơ cấu tổ chức

Trường THPT Anh Sơn 3

1. Chi bộ trực thuộc Huyện ủy Anh Sơn, gồm 44 đảng viên

Cấp ủy: Gồm các ông(bà): Phan Đình An(Bí thư), Nguyễn Phi Hùng(Phó bí thư), Trương Thị Kiều Thủy(UV), Nguyễn Ngọc Hoàn(UV), NGuyễn Anh Phong(UV)

2. Ban giám hiệu:

- Hiệu trưởng: ThS Phan Đình An

- Các phó hiệu trưởng:

+ ThS Trương Thị Kiều Thủy

+ CN Nguyễn Phi Hùng

3. Công đoàn: 

- Chủ tịch: CN Nguyễn Ngọc Hoàn

- Phó chủ tịch: ThS Lê Đình Hóa

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Bí thư: CN Nguyễn Anh Phong

- Các phó bí thư:

+ CN Lê Quyết Thắng

+ CN Mai Thanh Bình
5. Thư ký Hội đồng trường: Ths Lê Đình Hoá
6. Các tổ chuyên môn:
6.1. Tổ Toán - Tin: Tổ trưởng: CN Nguyễn Thị Lan; Tổ phó: CN Mai Đình Thông
6.2. Tổ Ngữ văn: Tổ trưởng: Ths Nguyễn Kim Toại; Tổ phó: ThS Nguyễn Thị Thu Hương
6.3. Tổ Vật lý - KTCN: Tổ trưởng: ThS Nguyễn Công Tú; Tổ phó: CN Hoàng Anh Tài
6.4. Hoá - Sinh - CN: Tổ trưởng: CN Đặng Thị Thanh Nga; Tổ phó: CN Nguyễn Thị Giang Thanh
6.5. Ngoại ngữ: Tổ trưởng: CN Nguyễn Thị Nguyệt; Tổ phó: CN Nguyễn Văn Thuyên
6.6. Tổ Sử - Địa - GDCD: Tổ trưởng: ThS Nguyễn Khắc Hiệp; Tổ phó: CN Phạm Thị Thuỳ Linh
6.7. Tổ TD-GDQPAN: Tổ trưởng: CN Trần Văn Thắng; Tổ phó: CN Lê Quyết Thắng
7. Tổ Văn phòng: Tổ trưởng: Trần Thị Lợi